Gravstenar hos Petterssons stenhuggeri

Gravstenar hos Petterssons Stenhuggeri – Trollhättans Stenservice AB är ett modernt stenhuggeri specialiserat på att tillverka gravstenar. Våra gravstenar tillverkas ur beprövade stenarter, som klarar vårt nordiska klimat. All tillverkning sker i vårt stenhuggeri i Trollhättan. därefter levererar och monterar vi gravstenen på kyrkogården.

Ni väljer själv hur text, dekor, stenens form och bearbetning ska se ut. Vi har ett stort dekor- och motivsortiment och vi ritar även upp nya personliga dekorer i de fall man har ett speciellt önskemål. Vi har också ett stort antal tillbehör att smycka stenen med, såsom sparvar, kors, hjärtan och blommor i brons eller vita duvor gjorda i komposit.

Våra gravstenar utformas efter önskemål

Alla bilder på vår hemsida och i våra broschyrer är till för inspiration. Alla stenar kan utformas efter önskemål vad gäller storlek, form, bearbetning, dekorer och tillbehör.

Gravstenar hos Petterssons Stenhuggeri

 

Allmännt om gravsten

En gravsten är en, vanligtvis skulpterad eller graverad, sten som placeras ovanpå en grav.

Utseende, form och material är förhållandevis valfritt, men regleras i varje kyrkogårds regelverk vilka upprättas efter förslag som förvaltningarna har tillgång till.

Montering av gravstenar följer särskilda regelverk upprättade av de parter som tillhandahåller gravstenar och de organ som utför arbetet. Arbetet är förenat med hantering av tunga varor och skall anbringas på ett sätt som tål väder och vind.

Gravstenar kan ofta vara av granit, men även av marmor och andra material. En vertikal, slipad granitsten med skrift i versal Helvetica och djupblästrad skrift med ett inskriptionsdjup på minst 4 millimeter (helst 5 mm) anses vara helt underhållsfri och är läsbar i flera hundra år. Där inskriptionsdjupet endast är 1,5 à 2 mm erfordras regelbundet underhåll för bibehållen god läsbarhet. Är skriften förgylld bör underhåll ske med intervall på 10 à 15 år. Liggande stenar samt stenar med grunda inskriptioner är läsbara väsentligt kortare tid. En liggande marmorsten måste ofta bytas ut redan efter 30 år i svenska klimat, men vid Medelhavet är läsbarheten god ännu efter flera hundra år. En vertikal sten bör helst vara så hög, att inskriptionen är läsbar även om marken är täckt av ett för orten normalt snötäcke.