Besök hos Veterinär i Stockholm

Nya veterinär-metoder i Stockholm

Vi ser idag att det kan vara svårt att tolka smärtsignaler från våra djur, därav har Väsby Djursjukhus i Stockholm utvecklat speciella metoder där man kollar på beteende. Det har nämligen visat sig att exempelvis puls och andningsfrekvens inte är pålitliga vid bedömning. Många djur med smärta andas häftigt och får högre puls och det kan vara bra parametrar att mäta under exempelvis en operation. Men djur kan också få hög puls och andningsfrekvens även av andra saker. Tänk dig en valp som åker till veterinären första gången för vaccinering. Den är jätteglad och far runt över hela väntrummet. Efter sin spruta får den en godis och massa beröm. Är hög puls en faktor att se över? eftersom den är helt uppspelt kan det vara högst troligt. Djursjukhuset har tagit till nya metoder som veterinär i Stockholm tillämpar vid smärtbedömning.

Den nya metoden som går ut på att man mäter så kallat “pain face” på en skala. Denna används för att utvärdera om smärtlindring fungerar till djur inom vården. Generellt behövs mer kunskap om smärta för att tidigt kunna upptäcka signalerna.

När en häst vänder baken mot boxdörren och inte vill komma fram till sin ägare eller skötare kan det vara tecken på smärta. Som tillägg till denna metod är att dessutom involvera djurägarna när det gäller att se smärtans olika signaler. Man menar att det är inför ägaren som hästar verkligen visar vad de känner.veterinär stockholm

När veterinär eller annan vårdpersonal närmar sig djuret kan det ibland försöka dölja sina smärtor. Särskilt om vårdpersonalen har kläder som hästen inte är van vid, såsom rock och kanske en mössa.

Tecken veterinärer diskuterar

En häst som har ont kommer att visa spända ansiktsmuskler. Den kommer få sammandragningar av muskler kring ögat vilket ger en annan vinkel på ögat, vi kallar det för tält. Den kommer också spänna mulen så att den får en mer kantig form och den kommer att vidga sina näsborrar. Den kommer även ha sänkta öron, alltså vid själva öronbasen. Detta är alltså tecken på att hästen har ont. Man lägger ihop hästens ansiktsuttryck med andra parametrar, exempelvis hur hästen står i boxen, hur den håller huvudet, hållning mm. Då får man en ganska tydlig indikation på om hästen har ont, och i så fall hur ont den har.